Logo

Contract turistic № ________ din “ _________________

Agenţia de turism SRL “Lider-Tur”, înregistrată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova (licenţa RM
din 02 noiembrie 2012, seria A MMII, Nr. 052405), activînd pe piaţă sub denumirea comercială “Las Palmas Tour”
denumită în continuare – “Agenţie”, în persoana directorului Tcaci Zinaida, care actioneaza in conformitate cu
Statutul companiei, pe de o parte
şi ________________________ c.p ___________________ , pasaport seria _____ , nr. ______________ , valabil ____________ , pe de alta parte, în continuare – Turist,au încheiat prezentul contract privind :

CAPITOLUL 1. TERMENI-CHEIE ŞI DEFINIŢII
1.1. Agenţie de turism (denumită, de asemenea, detailist) – persoană fizică sau juridică care vinde sau oferă spre vînzare
servicii turistice proprii sau contractate de la alţi furnizori, precum şi pachete de servicii turistice stabilite de
turoperator;
1.2. Tur – în conformitate cu prezentul contract, prin cuvîntul “Tur” se subînţelege determinarea de către Turist în CerereContract (în continuare – cerere) a unei liste de servicii turistice, care poate include: rezervarea şi obţinerea
documentelor de călătorie, serviciilor hoteliere, de transport şi excursii, servicii de divertisment; tratament spa şi alte
servicii adiţionale, oferite de către firmele turistice autohtone şi/sau străine, în cazul în care sunt oferite spre vînzare de
către Agenţie.
1.3. Sejur – durată de timp petrecută în scop turistic într-o anumită destinaţie turistică sau pe un anumit itinerar;
1.4. Destinaţie turistică – spaţiu geografic sau loc spre care se îndreaptă o persoană în scop turistic;
1.5. Cerere – Contract- anexă scrisă pentru prezentul contract, în care de către Turist se enumeră serviciile cerute (tara,
regiunea, denumirea hotelului, tipul de camera, tipul de mese, nr. nopti-cazare, data check-in si check-out, detalii
transport, detalii asigurare obligatorie, tipul de achitare si pretul serviciilor solicitate ), precum şi datele personale,
necesare pentru executarea cererii turistului de către Agenţie.
1.6. Cerere confirmată – înştiinţare din partea Agenţiei către Turist, despre posibilitatea executării Turului, solicitat în
cerere.
1.7. Partenerii Agenţiei – entităţi, care îndeplinesc nemijlocit dispoziţiile Turiştilor, care au cerut servicii turistice
(inclusiv – companii aeriene, companii turistice în ţara gazdă, hoteluri, etc.).
1.8. Turist – persoană fizică care se deplasează în orice loc, altul decît locul său de reşedinţă, pe o durată de cel puţin 24
de ore şi în alt scop decît desfăşurarea unei activităţi remunerate în locul vizitat, cu care Agenţia încheie contract
turisitc şi în interesele căruia se comandă produsul turistic.
1.9. Turoperator (denumit, de asemenea, organizator) – persoană fizică sau juridică care organizează pachete de servicii
turistice şi le vinde sau le oferă spre vînzare direct sau prin intermediul unei agenţii de turism;
1.10. Companie-receptor – entitate, care asigura primirea de către o ţară, în scop turistic, a persoanelor străine, cu un sejur
mai mare de 24 de ore;
1.11. Pachet Turistic (sejur, pachet de vacanţă, pachet de călătorie) – combinaţie prestabilită a cel puţin două servicii
turistice, vîndute sau oferite spre vînzare ca un singur produs, la un preţ în care costul fiecărui component nu este
identificat separat, aceste prestaţii depăşind 24 de ore;
1.12. Servicii turistice – servicii prestate de către Agentie, care includ cazarea, masa şi transportarea turiştilor, serviciile de
agrement, tratamentul balnear, asistenţa turistică şi alte servicii complementare;
1.13. Ghid turistic – persoană fizică care însoţeşte un vizitator sau un grup turistic şi acordă acestora, în limitele
contractului de servicii turistice, asistenţă calificată, oferind informaţii despre ţara (localitatea) de sosire, patrimoniul ei
natural şi antropic;
1.14. Voucher turistic – document de însoţire a turistului, care confirmă programul de şedere şi efectuare a plăţii pentru
serviciile notificate în el;
1.15. Asigurare de calatorie – contract încheiat, prin intermediul Agentiei, între turişti şi companiile specializate de
asigurări care prevede plata unor despăgubiri în cazul producerii de riscuri asigurate (accidente rutiere, vătămarea
sănătăţii etc.);
1.16. Cedent – Creditor care, printr-un contract de cesiune, transmite altcuiva dreptul său de creanță;
1.17. Cesionar – Persoană care beneficiază de un contract de cesiune, căreia i se transferă de la altcineva un bun sau un
drept.
1.2. Tipuri de mese:

  • BB – bed&breakfast – pretul de cazare include doar mic dejun,
  • HB – half board – pretul de cazare include mic dejun+cina, fara bauturi incluse in pret
  • FB – full board – pretul de cazare include pensiune completa – 3 mese/zi, fara bauturi incluse in pret
  • ALL/ AI – all inclusive – concepţia „totul inclus”, prevede oferirea serviciilor de alimentare de trei sau mai multe ori pe parcursul zilei, de obicei bufet suedez, de asemenea alocarea diverselor aperitive şi băuturi alcoolice şi nealcoolice de provenienţă autohtonă între orele 8.00 – 00.00, alte servicii adiacente. Diversitatea serviciilor oferite gratis, se stabileşte de către administraţia fiecărei structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie.
  • MAXIMUM INCLUSIVE (MAX INCL.), ULTRA ALL INCLUSIVE (UAL), HIGH CLASS INCLUSIVE (HCI), DELUXE ALL INCLUSIVE (DAL), ALL INCLUSIVE EXTENDED (ALE) – diverse formulări la concepţia de alimentare „totul inclus”. Potrivit aceste concepţii, fiecare structură de primire turistică în dependenţă de politica sa, oferă gratis în regim non-stop servicii de alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice de provenienţă străină şi locală. Ca şi la concepţia ALL INCLUSIVE, diversitatea serviciilor oferite gratis se stabileşte de către administraţia fiecărei unităţi de cazare.

Nota: Acces la mese se ofera doar dupa cazare (check in), care de regula are loc dupa ora 14:00 in ziua de intrare in
hotel si doar pentru dejun in ziua de iesire din hotel (check out).

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In limitele si in conditiile prezentului Contract, Agentia revinzatoare procura produse/servicii turistice de la parteneri
si le comercializeaza persoanelor terte, in baza Contractului Turistic, asumindu-si raspundere fata de terti si participind
la raporturi juridice si de alta natura din nume propriu.
2.2. Descrierea pachetului turistic, care face obiectul prezentului contract:
а) Ţara de destinaţie_____________________________ e) Numărul persoanelor ______________________________
b) Perioada călătoriei turistice(cazare) __________________ f) Tip Mese ___________________________________________
(inclusiv zilele pentru transport) _______________________ g) Asigurare medicală________________________________
c) HOTEL _____________________________ h) Transport _________________________________________
d) Tipul camerei______________________________ j) Transfer ____________________________________________

N.P.P. AD/CH/INSeria, № paşaportuluData eliberarii pasaportuluiPaşaport valabil pînă la:Data naşterii
1      
2      
3      
4      
5      


Capitolul 3. PREŢUL CONTRACTULUI. PROCEDURA ŞI TERMENII DE PLATĂ

3.1. Valoarea totală a contractului in valuta: _________________________________ EURO (suma in litere)

Valoarea totală a contractului în lei: __________________________________________________________________________

1.Suma, lei Curs schimb comercial Data achitare
2.Suma, leiCurs schimb comercialData achitare

Reduceri aditionale: __________________________________________________________________________

а) Costul final al contractului este determinat in valuta, la momentul confirmării rezervarii de către Agenţie a Sejurului
(serviciilor turistice) solicitate de Turist.
b) Preţul contractului, după confirmarea rezervarii Sejurului de către Agenţie, poate fi modificat de Agenţie în cazuri
excepţionale, independente de Agenţie, prin: modificarea tarifelor transportului, modificarea numelui/prenumelui
unuia sau mai multor dintre turistii mentionati in p 2.2 al prezentului contract, modificarea datei Sejurului, precum si
taxele şi tarifele pentru anumite servicii.

с) Valoarea totală in LEI a contractului, la momentul achitării integrale, poate fi diferita, decit în momentul rezervarii
sejurlui, în dependenţă de cursul de schimb al leului, stabilit de Banca Comerciala.
Nota: Conform legislatiei, cotatiile valutare preluate de pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au
caracter informativ si nu pot fi utilizate pentru convertirea valutei in lei.

3.2.Taxele, care nu sunt incluse în preţul contractului, dar sunt obligatorii de achitate

  • Taxa de statiune, care se achita direct la hotel nu este_______________________________________
  • Depozitul la hotel __nu este___________________________________________________________
  • Taxa de inregistrare la zbor (check-in) nu este___________________________________________________
  • Excursii aditional, la dorinta____________________________________________________

3.3.Termeni de achitare: dacă în punctul 3.4. al contractului nu sunt indicate alte condiţii de achitare a pachetului turistic,
Turistul achită 50% lа momentul încheierii contractului, restul 50% nu mai tîrziu, decît ziua următoare după
confirmarea rezervarii pachetului turistic, indicat în p. 2.2. în prezentul contract.
In cazul rezervarii Sejurlui de catre Turist cu mai putin de 21 zile inainte de plecare, Turistul se obliga sa achite
in avas 100% costul Pachetului la momentul depunerii cererii de rezervare.

3.4. Alţi termeni şi condiţii de plată:_achitarea integrala a pachetului turistic trebuie sa aiba loc pina la data de
20.08.2021, ORA 14:00

3.5. La prezentarea voucherului turistic, compania-receptoare este obligată să asigure nivelul adecvat de deservire,
calitatea şi componenţa serviciilor notificate în el, fără perceperea unor plăţi suplimentare.
O plată suplimentară poate fi percepută în cazul în care turistului i-au fost prestate, la cererea sa, servicii suplimentare,
neindicate în voucher

CAPITOLUL 4. DREPTURILE, OBLIGAŢIUNILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR.

4.1. Agenţia se obligă:
4.1.1. Să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii turistice, prin acordare Turistului a serviciilor
de intermediere pentru urmatoarele: rezervarea hotelului, a biletelor de transport, oferirea asigurarii medicale,
în conformitate cu condiţiile indicate în prezentul contract;

4.1.2. Să acorde Turistului furnizarea serviciilor alternative, fără nici un cost suplimentar, dacă acordarea serviciilor
convenite nu pot fi furnizate în condiţiile stabilite de prezentul acord, din vina Agenţiei;
În caz de înlocuire a serviciului turistic care urma a fi prestat, Agentia are aceleaşi obligaţii ca și pentru serviciul
contractat iniţial.
4.1.3. Să returneze suma pentru serviciile turistice, care nu au fost prestate în condiţiile stabilite în prezentul acord, din
vina Agenţiei, în sumă totală, dar nu mai mult de 100% din valoarea produselor turistice;
4.1.4. Să ofere Turistului în timp util informaţie completă şi veridică despre pachetul turistic, care este solicitat de acesta,
precum şi despre toate modificările ce ţin de preţul pachetului turistic respectiv, programele de turism şi transport.
4.1.5. Agenţia poartă răspundere numai în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul acord, din momentul
semnării, în conformitate cu legislaţia actuală a R. Moldova;
4.1.6. În cazul modificării preţurilor din partea Partenerilor Agenţiei, aceasta are dreptul să modifice preţul Sejurului,
independent de faptul dacă a fost sau nu achitat integral contractul de către Turist.
Această regulă se aplică, de asemenea, pentru biletele de avion cumpărate de la Agenţie.
La rîndul său, Agenţia se obligă să anunţe Turistul despre astfel de modificări cît mai curînd, imediat după ce a aflat
despre acestea.
4.1.7. Să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor Agentiei, precum si a informatiei cu privire la pachetul
turistic rezervat, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
4.1.8 Să transmita Turistului pachetul de documente pentru plecare (bilete de calatorie, voucher, asigurare medicala) cu 2
(doua) zile, inainte de inceperea Sejurului.
4.1.9 Sa verifice detaliile cu 24 ore inainte de plecare si dupa caz sa informeze turistii despre modificarile de orar produse
si conditiile de transportare a pasagerilor si a bagajelor la cursele charter si regulate.
4.1.10 Agentia nu se obliga sa informeze Turistul cu privire la regimul pasapoartelor si al vizelor si formalitatile de
sanatate (vaccinuri, test Covid-19, etc) necesare pentru calatorie si/sau sedere.
Informatia cu privire la conditiile de calatorie a Turistilor poate fi obtinuta la Politia de Frotiera a Tarii de
destinatie.

4.1.11 Să primească și să soluționeze reclamațiile Turistului,cu anexarea tuturor dovezilor de rigoare, într-o perioadă de
timp care nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care Turistul a adus la cunoştinţă Agenţia in forma scrisa
despre neconformitatea serviciului prestat.
4.2 Agentia are dreptul:
4.2.1 De a transfera Turiştii la un alt hotel / camera, de categorie egală sau mai buna, gratuit, fără perceperea vre-o unei
taxe suplimentare pentru acest serviciu, dacă, după sosirea Turiştilor în ţara (zona) de şedere temporară, Agenţia a aflat
despre imposibilitatea cazarii în hotel a Turiştilor (ex. overbooking, forte majore, etc).
Astfel de acţiune nu va fi considerată o încălcare a prezentului Contract de către Agenţie.

4.2.2 De a refuza Turistului în executarea Cererii (Contractului), fara rambursarea avansului achitat de Turist, în caz
de plată incompletă a pachetului turistic de catre Turist sau depunerea cu întârziere a documentelor necesare
(pașapoarte, fotografii, informații solicitate de Agenţie despre Turist, etc).
4.2.3 Să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de aceştia;
4.3 Turistul are dreptul:
4.3.1 la totalitatea serviciilor prevăzute în contractul de servicii turistice;
4.3.2 la securitate personală, la protecţia vieţii şi sănătăţii;
4.3.3 la apărarea drepturilor de consumatori ai serviciilor turistice;
4.3.4 la asistenţă medicală în conformitate cu prevederile asigurării de călătorie;
4.3.5 la înlăturarea imediată a încălcării clauzelor contractului de servicii turistice, depistate în timpul călătoriei;
4.3.6 la remedierea sau înlocuirea gratuită, restituirea contravalorii serviciului ori reducerea corespunzătoare a preţului,
repararea prejudiciului, inclusiv moral, cauzat de serviciul necorespunzător;
4.3.7 la informaţii privind licenţa agentului economic;
4.3.8 la informaţii complete şi obiective privind ţara de aflare temporară: legislaţia acesteea, obiceiurile şi tradiţiile locale
şi alte particularităţi, a căror cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale.
4.3.9 să anuleze rezervarea confirmată în temeiul acestui contract, pînă în momentul începerii sejurului, in conformitate cu
conditiile impuse la cap.5 al prezentului contract.
4.3.10 de a lua cunoştinţă, în prealabil, de textul contractului pe care intenţionează să îl încheie;
4.3.11 de a plăti pentru serviciile de care beneficiază sume stabilite cu exactitate, în prealabil.
Majorarea preţului iniţial este posibilă numai cu acordul Turistului.
4.4. Turistul se obligă:
4.4.1. Să se conformeze condiţiilor prezentului contract.
4.4.2. Să achite Agenţiei suma totală a produsului turistic stabilita in baza cererii de rezervare depusa de Turist,
dupa cum urmeaza:

Avans 50% lа momentul depunerii Cererii de rezervare,

Restul 50% nu mai tîrziu, decît ziua următoare după confirmarea rezervarii pachetului turistic, dar în orice caz
nu în mai puţin de 21 zile pînă la începerea Sejurului.
În cazul rezervarii unui sejur, care incepe in mai putin de 21 zile din data depunerii cererii de catre Turist, acesta
se obliga sa achite 100% in avans costul pachetului turistic in momentul depunerii Cererii de rezervare la
Agentie.
Nota: Odata depusa cererea de rezervare a pachetului turistic de catre Turist, apare obligatiunea Turistului de
achitare integrala a costului Cererii fata de Agentie, indiferent de faptul daca la depunerea Cererii Turistul a
achitat avas sau nu.

4.4.3. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de către Turist de a plăti pentru pachetul turistic, Agentia impune sancțiuni in
marime de 1.00 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.
4.4.4. În cazul în care Turistul nu va îndeplini condiţiile punctului 4.2.2., Cererea Turistului SE ANULEAZĂ fără preaviz
şi este percepută de către Agenţie ca o renunţare a PACHETULUI TURISTIC CONFIRMAT, cu toate consecinţele
care decurg, în conformitate cu p. 5.2, p. 5.5. (b).
4.4.5. Să prezinte actele personale legale şi valabile, Turistul fiind responsabil personal pentru detinerea unui tip de
pasaport sau viza, procura, test Covid-19 negativ sau certificat de vaccin impotriva Covid-19, fisa
epidemiologica, dupa necesitate, etc, solicitate pentru trecerea frontierei tarii, pentru care a rezervat pachetul
turistic, precum si pentru tarile pe care le tranziteaza, pentru a ajunge la punctul final.

4.4.6. Să verifice întotdeauna reglementările de călătorie de pe site-urile oficiale ale autorităților și aeroporturilor înainte
de a călători și să se asigure că este la curent cu cele mai recente informații.
Este responsabilitatea fiecarui Turist să verifice restricțiile de călătorie relevante pentru a se asigura că este
eligibil(ă) să intre în țara respectivă,
înainte de a cumpăra pachetul turistic, or prin finalizarea unei rezervări, Turistul
recunoaște și acceptă potențialele consecințe.
Astfel, Turistul trebuie să respecte toate reglementările cu privire la intrarea în țara din/în/prin care zboara. Dacă nu
detine pașaportul și viza necesare sau orice alt document de călătorie solicitat și Turistului i se refuză accesul într-o
anumită țară, acesta va fi responsabil pentru taxele suplimentare aferente transportului neprevăzut și costurile pentru
serviciile suplimentare (cazare, mese, asigurare medicala, etc.).
Pentru cele mai recente informații despre viză si/sau alte acte de calatorie necesare, Turistul trebuie sa ia legătura cu
ambasadele, ministerele de externe și consulatele țărilor pe care doreste să le viziteze.
4.4.7. Să prezinte informaţie veridică despre locul de muncă, resedinta, etc (in cazul acordarii de catre Agenie a
suportului pentru viza turistica
) şi să anunţe Agenţia despre încălcările persoanle ale legsilaţiei, cerinţelor vamale şi
de viză în cazul în care acestea au avut loc în trecut.
4.4.8. Să părăsească teritoriul ţării gazdă, la expirarea termenului de sedere din voucher şi / sau vizei, să nu se adreseze
autorităţilor acelui stat cu o cerere de azil politic.
4.4.9. Sa adreseze direct companiei de transport, toate reclamatiile, ce vizeaza caracteristicile calitative si consecintele
rezultate din realizarea serviciului de transportare a Turistuilor, in conformitate cu cadrul legislativ si normele in
vigoare, inclusiv si cele internationale (ex: HG Nr. 836 din 08-11-2012 pentru aprobarea Regulamentului privind compensarea şi asistenţa pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întîrzierii prelungite a zborurilor, s.a.).

4.4.10. Sa verifice detaliile de zbor inainte de plecare, pe site-ul oficial al Aeroportului Intenrational Chisinau (https://
airport.md/ru?checkin-warn
), dupa primirea biletelor de avion de la Agentie.
4.4.11. Să respecte regulile de călătorie, transport şi protecţie a bagajelor şi să se prezinte la punctul de ambarcare la
timpul indicat in biletul de calatorie.
4.4.12 Sa se prezinte la intilnirea stabilita cu reprezentantul Companiei-Receptoare ( ex. Ghidul Hotelier, etc), pentru a
obtine informatii cu privire la hotel, precum si despre regulile de comportament si de traversare a frontierei din taragazda, timpul planificat pentru transfer de la hotel spre aeroport sau autogara, excursii, suport, etc.
4.4.13 Sa despagubeasca firma transportatoare daca produce pagube in transport pe parcursul calatoriei.
4.4.14. Sa procure servicii aditionale (excursii, servicii taxi, servicii spa, suveniruri, etc.) din tara de destinatie doar de la
companii sau persoane autorizate legal, cu pastrarea bonului de casa.
In caz contrar, Turistul nu va putea solicita despagubire pentru produsele si serviciile prestate neconform.
4.4.15. Să achite taxa de statiune la hotel si depozitul pentru hotel (daca acesta are stabilit).
Totodata, sa părăsească numărul (camera) şi să facă toate plăţile, dacă este cazul, pînă la ora stabilita de hotel pentru
check out, în ziua plecării.
4.4.16. Să repare toate prejudiciile aduse Agentiei în cazul încălcării clauzelor contractului de servicii turistice.
4.4.17. În cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile în timpul Sejurului, care împiedică sau fac imposibilă executarea
programei turistice (serviciilor turistice incluse in pachet ), Turistul trebuie să aducă la cunoştinţă Agenţia despre
situatia creata la nr. de telefon indicate in contract sau prin e-mail: “[email protected]”, de la ora 09.00 pînă
la ora 18.00 de Luni pînă Vineri, de la ora 9.00 pînă la ora 14.00 Sîmbăta si Duminica, independent sau prin
intermediul unui reprezentant din partea ţării-gazdă. Telefonul şi adresa gazdei în ţara unde are loc Sejurul sunt
indicate în voucherul turistic (denumirea, adresa, nr. contact al companiei-partener).
4.4.18. Să elimine toate neclaritatile de informaţii primite cu privire la pachetul turistic nu mai târziu de data-limită de
plata integrală pentru sejur şi pină la primirea pachetului de documente pentru calatorie (bilete de transport, voucher,
asigurare medicala, etc).
4.4.19. Să prezinte dovezi în formă scrisă de necorespundere a Sejurului, precum şi despre cheltuielile suportate, cu
anexa dovezilor si a actelor confirmative (cecuri, procese verbale, certificate, etc.), in cazul apaiţiei unor
neînţelegeri sau pretenţii cu privire la pachetul turistic.

4.5. Agentia nu poarta raspundere pentru urmatoarele situatii:
4.5.1. Pentru schimbările individuale de către Turist a unor elemente ale programei, în conformitate cu prezentul acord,
(excursii, transferuri, locul şi nivelul traiului), care implică cheltuieli suplimentare din partea Turistului.
4.5.2. Pentru schimbarea sau anularea programei turistice, în cazul în care acestea au avut loc ca urmare a acţiunilor din
partea unor părţi-terţe şi sunt dincolo de competenţa Agenţiei.
Astfel de acţiuni pot fi următoarele: întârzierea sau refuzul de a emite vize, anularea sau întârzierea zborurilor,
trenurilor şi altor vehicule utilizate în programul sejurului şi din alte motive.
4.5.3.Pentru refuzul emiterii vizei da catre Ambasada tarii in care urmeaza sa aiba loc sejurul, din motive
independente de control al Agenţiei.
In caz de refuz de emitere a vizei de Ambasada, cuantumul taxei de viză, asigurarea medicală, precum si plata
pentru rezervarea hotelului si a biletelor de avion sunt non-rambursabile.

4.5.4.Pentru neprezentarea sau intirzierea Turistului la punctul de ambarcare in timpul si locul indicat in biletul de
calatorie. In asemenea situatii preţul transportului nu se compensează.
NOTA: In cazul intermedierii de catre Agentie a serviciilor de transport aerian/auto/naval, etc, acesta intra sub
incidenta reglementarilor impuse de transportator, Agentia nefiind raspunzatoare de defectarea acestora sau
modificarile in orar si/sau in structura de organizare a transportului.
Toate aspectele legate de anularea serviciilor
de trasnport cad sub incidenţa responsabilităţii companiei-partener de transport al Agentiei în faţa Turistului.
4.5.5. Pentru siguranţa bunurilor personale în timpul de călătoriei, precum si pentru pierderea, deteriorarea şi căutarea
bagajelor. In asemena situatii este responsabilă compania-transportator (auto, t/f , aerian) pe baza normelor interne şi
internaţionale de transport de pasageri şi bagaje.
4.5.6. Pentru non-conformarea cu legile şi obiceiurile ţării-gazdă de către Turist.
4.5.7. Pentru orice inconvenienţă cauzată Turiştilor de lucrările de reparaţie, construcţie sau renovare, care au loc în
conformitate cu decizia autorităţilor locale publice sau private.
4.5.8. Pentru acţiunile organelor vamale sau de frontieră, serviciilor rutiere sau altor organe împuternicite sau competente,
care sunt abilitate să limiteze sau să interzică circulaţia cetatenilor Republicii Moldova în ţările-gazdă sau de tranzit.
4.5.9 Pentru prezenţa actelor necesare Turiştilor pentru trecerea frontierei, inclusiv şi în cazul trecerii frontierei de către
copii şi animale.
Turiştii au responsabilitate personală pentru procedurile de control vamal şi controlul paşapoartelor,
controlului de siguranţă, precum şi toate procedurile legate de transport.

a) În cazul plecării copiilor insoţiţi doar de un părinte sau tutore, sau în absenţa părinţilor este necesar de prezentat
actul de călătorie, precum şi a procurei de la notar în original, asa cum minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în
Republica Moldova doar însoţiţi de unul din părinţi, de reprezentanţii lor legali sau de un
însoţitor, desemnat prin declaraţia reprezentantului legal

Nota: Intrarea/ieşirea din Republica Moldova este reglementată prin Legea Republicii Moldova cu privire la ieşirea şi
intrarea în Republica Moldova, nr. 269 din 09.11.1994.
b) Călătoria cu animalele este posibilă doar dacă aceasta este prevăzuta în Cererea de rezervare, pentru asta este
necesară respectarea regulilor de trecere a frontierei cu animalele, precum şi a regulilor de transportare şi plasare a
animalelor. În cazul nerespectării condiţiilor indicate în punctul respectiv, Agenţia nu este responsabilă de prestarea
serviciilor turistice, iar costul rezervarii achitate de căre Turist nu este rambursabil.
4.5.10. Pentru problemele aferente prestarii serviciilor turistice de catre partenerii Agentiei (ex. lipsa de apa in hotel
(canalizare), energie electrica, lipsa camerelor libere (overbooking), pentru un chek-in mai tirziu, decît ora stabilită de
politica hotelului (de regulă, ora. 14:00), acordarea unei camere de tipul rezervat la un alt etaj, decît şi-ar fi dorit
Turistul, vesela murdara si mincarea necorespunzatoare normelor sanitare in menu, curatenia neefectuata in camera,
s.a.). Acestea pot fi rezolvate la fața locului de administrarea hotelului si/sau de compania-partener a Agenţiei, indicată
în voucherul turistic, aşa cum hotelul nu reprezintă proprietatea Agenţiei.
4.5.11. Pentru discrepanța (necorespunderea) serviciilor turistice prestate de partenerii Agentiei cu părerile subiective ale
Turistului, cât și pentru anularea, modificarea programului de transport și a preţului transportului din vina operatorului
de transport, fapt care a dus la o schimbare în programul pachetului turistic.
4.5.12. Pentru prestarea necorespunzătoare a serviciilor cerute şi achitate adăugător în ţara-gazdă.
4.5.13. Pentru ne-intoarcerea Turistului sau revenirii acestuia cu intirziere în Moldova (adică după data de expirare a
sejurului). În acest caz, Agenția își rezervă dreptul de a solicita recupera pierderilor suferite din cauza Turistului.
4.5.14. Pentru neîndeplinirea termenelor pachetului turistic, termenelor biletelor de avion, de către careva dintre Turişti,
indicate în prezentul contract.
4.5.15 Pentru intoarcerea Turistilor mai devreme în Moldova, decit era prevazut dupa Contract, din initiativa proprie a
Turistilor, cu exceptia cazurilor de forta-majora in tara-gazda sau la hotel.
În asemenea cazuri Agenţia nu poarta raspundere si nu returnează taxa prevăzută de fapt pentru călătorie, precum şi
cheltuielile legate de încetarea anticipată a călăoriei ( inclusiv şi plata pentru modificarea datei de plecare de pe bilet),
acestea fiind suportate de către Turist.
4.5.16. Pentru discrepatnta dintre informatia afisata la receptia hotelului despre categoria acestuia (nr. stele) si cea oferita
Turistului de Agentie in momentul depunerii Cererii de rezervare a hotelului cu privire la categoria acestuia, deoarece
in informarea Turistului cu privire la categoria hotelului, inclusiv şi în îndeplinirea voucher-ului turistic, Agenţia se
axează exclusiv pe clasificarea hotelelor, efectuată de către companiile turistice-parteneri, care asigură deservirea
Turiştilor pe teritoriul ţării-gazdă. Clasificarea hotelelor se efectuează de către fiecare companie-partener reieşind din
standardele practicii ei de afaceri şi poate să nu coincidă cu categoria hotelului definită de către autorităţi sau
administrare hotelului. Datorită diferenţelor semnificative în reglementarea serviciilor de standardizare şi de certificare
pentru hoteluri din ţările străine, documente oficiale care confirmă serviciile de certificare pot fi furnizate pentru
Turişti numai în timpul prezenţei lor la companie – partener.
4.5.17. Pentru ora acordarii camerei pentru cazarea Turistului in hotel de catre receptia hotelului, indiferent de ora
ajungerii Turistului la hotel, intrucit conform conditiilor generale ale hotelurilor, cazarea (check-in) se face la orele
14:00 si iesirea (check-out) din hotel se face la orele 12:00, daca politica hotelului nu prevede altfel.
NOTA: Accesul la serviciile hotelului, precum si la mese, se face doar dupa cazare (check in) in ziua de intrare in hotel si
doar pentru dejun in ziua de iesire din hotel (check out).
4.6. Asigurarea de călătorie
4.6.1. Asigurare de calatorie a turistilor este obligatorie (conform Legii 352/2006, articolul 21) si reprezinta un contract
încheiat, prin intermediul Agentiei, între turist şi companiile specializate de asigurări, care prevede plata unor
despăgubiri în cazul producerii de riscuri asigurate (accidente rutiere, vătămarea sănătăţii etc.);
4.6.2. Asigurarea medicala peste hotarele R.M. acopera interesele patrimoniale legate de cheltuielile aparute in perioada
aflarii asiguratului (Turistului) pe teritoriul unui stat strain in legatura cu necesitatea de a obtine asistenta medicala, in
urma unei boli acute subite, a leziunilor corporale sau a mortii subite in urma unui accident.
4.6.3. Cazul asigurat are loc atunci când Turistul (asiguratul) pe parcursul şederii sale peste hotare se adresează după
asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire acută sau în cazul survenirii unui accident, precum şi decesul Asiguratului,
care s-a produs pe perioada de acţiune a contractului de asigurare.
4.6.4. La apariţia cazului asigurat, toate cheltuielile medicale se compenseaza de către compania de asigurări conform
poliţei de asigurare, care prevede acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de asistenţă medicală turistului în locul de
aflare temporară.
4.6.5. In vederea beneficierii unui suport /ajutor (asistenta medicala), la apariţia cazului asigurat turistul (asiguratul) se
obliga sa anunte Compania de Asigurari si Agentia in termen de 12 (douasprezece) ore din momentul producerii
accidentului sau a depistarii unei boli, prin legatura la numarul de telefon indicat in asigurarea medicala si in contractul
turistic (pentru Agentie), in caz contrar, turistul (asiguratul) risca sa nu beneficieze de ajutor (rambursare de cheltuieli)
din partea Companiei de Asigurari de pe teritoriul R.M

CAPITOLUL 5. REZOLUTIUNEA, REFUZUL, CESIUNEA ŞI/SAU MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI

5.1. a) Turistul poate, in orice moment, sa rezilieze partial sau integral contractul incheiat cu “LIDER-TUR” SRL,
cu conditia notificarii in scris a rezilierii.
Daca motivul rezilierii nu este imputabil Agentiei de turism, Turistul va despagubi pe “LIDER-TUR” SRL
pentru prejudiciul creat ca urmare a rezilierii.
5.1. b) Pe parcursul desfasurarii Sejurului, Turistul poate renunta din proprie initiativa total sau partial la
serviciile oferite. In acest caz Turistul nu are dreptul la despagubiri.

5.2. Perioada maximă pentru depunerea cererii de către Turist pentru a rezilia contractul (cererea) sau pentru a-l modifica
fără deduceri, prevăzute la punctul 5.6 (b) a acestui contract: Nu mai târziu de 21 de zile înainte de începerea
Sejurului, cu excluderea cheltuielilor suportate de Agenţie în procesul prelucrării Cererii Turistului ( de ex.
transferurile bancare, apelurile telefonice, ş.a.).
5.3.Suma retinuta din costul integral al Pachetului Turistic, pentru anularea acestuia cu pina la 21 de zile inainte de
inceperea Sejurului constituie 5% (cinci procente) din costul fiecarui pachet turistic sau nu mai putin de 50 euro de
pachet.
NOTA: Costul biletelor avia-, auto-, transportului feroviar, naval, inclus in pretul total al Sejurului, in cazul
rezilierii contractului (cererii) cu Turistul din initiativa acestuia, nu poate fi returnat.

5.4. În caz de apariţie a unor circumstanţe neprevăzute de Agenţie după rezervarea Sejurlui, este posibilă introducerea
unor modificări de către Agenţie în programa Turistului, şi anume: schimbarea categoriei şi/sau a denumirii hotelului,
durata şederii ( serviciului de transfer), condiţiile serviciilor de transport, fapt despre care se anunţă Turistul prin
telefoanele de contact, prin e-mail sau prin SMS la telefonul mobil. Turistul poate desface contractul sau să accepte
modificările acestuia. Turistul este obligat să anunţe Agenţia despre decizia sa în decurs de 24 de ore din momentul
primirii mesajului, în formă scrisă, precum că a acceptat modificările efectuate de Agenţie în prezentul contract.
5.5 În cazul în care Turistul, după primirea confirmării rezervarii din partea Agenţiei, a serviciilor enumerate în p. 2.2 al
prezentului contract, desface contractul sau introduce anumite modificări în p. 2.2, şi anume modifică categoria şi/sau
denumirea hotelului, perioada şederii, condiţiile serviciului rutier, a transferului, numele/prenumele unuia sau mai
multor dintre turisti, intr-un termen de pînă la 21 zile pînă la începutul sejurului, atunci Agenţia impune penalitatile
venite din partea partenerului, daca acestea sunt, dar in orice caz nu mai putin de 50.00 EURO de modificare sau
consideră aceste schimbări ca o reziliere a contractului din partea Turistului.
NOTA: Rezervarile facute pe Early Booking (REZERVARE TIMPURIE) nu pot fi anulate. Orice modificari a
rezervarilor facute pe Early Booking implica schimbarea pretului conform tarifelor standard.

5.6 a) Dacă în p.5.5 a prezentului contract nu sunt indicate alte condiţii de desfacere a contractului din iniţiativa Turistului,
după confirmarea de către Agenţie a rezervarii pachetului turistic, atunci Agenţia îi returnează Turistului suma achitată
de acesta, cu excepţia cheltuielilor ce ţin de desfacerea prezentului contract în conformitate cu p. 5.2 şi p. 5.5 (b)
b) Condiţiile de achitare de către Turist a cheltuielilor legate de desfacerea prezentului contract, în cazul în care
desfacerea are loc din iniţiativa Clientului (Turistului):

Numărul zilelor pînă la începerea Sejurului Suma reţinută din costul integral al Sejurului
Mai mult de 21 zile pînă la începerea Sejurului
Interval de anulare 21-16 zile pînă la începerea Sejurului
Interval de anulare 15-11 zile pînă la începerea Sejurului Interval de anulare 10-1 zile pînă la începerea Sejurului Mai putin de 30 zile pînă la începerea Sejurului, pentru Muntenegru, Albania, Spania, Grecia, Bulgaria
5%
30%
50 %
100 %
100 %

с) penalităţile pentru pachetele turistice rezervate pentru Anul Nou, Crăciun, Concerte, Festivaluri, Parcuri de
distracţie, etc, precum şi pentru REZERVAREA TIMPURIE (EARLY BOOKING), reprezintă 100% din costul
pachetului turistic, indiferent de data refuzului.

5.7. Turistul are dreptul să declare rezoluțiunea înainte de începerea călătoriei fără a plăti vreo taxa de rezoluțiune în
cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a
acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinație.
În cazul rezoluțiunii in urma unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Turistul are dreptul la restituirea a
oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
Nota: In conditiile pandemiei Covid-19, termneul de restituire a plăților pentru pachetele turistice, în cazul rezoluțiunii
contractelor înainte de începerea călătoriei, a fost extins pina la 540 de zile.
5.8. Turistul are dreptul să rezilieze contractul de prestare a serviciului de calitate corespunzătoare în orice moment, cu
condiţia că achită Agentiei o parte din preţ, proporţională cu partea din serviciul prestat pînă la primirea de către
Agentie a avizului de reziliere a contractului, dacă contractul nu prevede altfel.
5.9. a) Turistul are dreptul să cesioneze contractul unui terț, care satisface toate condițiile aplicabile contractului
respectiv, după ce îl înștiințează pe organizator într-un termen rezonabil înainte de începerea călătoriei, pe un suport
durabil. Înștiințarea cu cel puțin 7 zile înainte de începerea călătoriei este considerată, în orice caz, rezonabilă.

b) Cedentul și cesionarul contractului răspund solidar pentru achitarea soldului prețului pachetului și a tuturor
comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de această cesiune. Organizatorul trebuie să informeze
cedentul contractului cu privire la costurile efective ale cesiunii. Aceste costuri nu pot fi nerezonabile și nu pot depăși
costurile suportate efectiv de organizator ca urmare a cesiunii contractului

CAPITOLUL 6. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

6.1. Toate disputele care pot apărea în legătură cu acest Contract vor fi rezolvate prin negociere între părţi. În cazul în care
părţile nu pot ajunge la un acord, cazul va fi soluţionat de către autorităţile judiciare competente.
6.2. Plângerile pot fi depuse in forma scrisa personal de catre Turist imediat ce au fost depistate neconcordantele dintre
serviciile comandate in contract si cele prestate sau cel mult în termen de cel mult 5 (cinci) zile din momentul
sfârşitului sejurlui.
Acestea sunt examinate de administrarea Agenţiei in termenii prevazuti de lege, dupa care Agentia remite in forma scrisa
raspunsul la plingerea depusa de Turist la adresa indicata in plingere.
6.3. Faptul acordării unor servicii non-calitative trebuie să fie confirmat documentar cu anexa unui proces-verbal semnat
concomitent de catre: Turist, compania-partener a Agentiei in tara in care a avut loc sejurul si Administrarea Hotelului/
Transportatorului/Asiguratorului, în care să se indice lista serviciilor turistice, care nu au fost prestate sau au fost
prestate necalitativ. În cazul în care, de către Turist au fost suportate costuri suplimentare pentru anumite servicii,
acesta trebuie să facă dovada acestui fapt (chitante, cecuri).
Reclamaţiile bazate pe percepţiile subiective ale Turistului nu vor fi acceptate de către Agenţie.

CAPITOLUL 7. FORŢĂ-MAJORĂ

7.1. În caz de forţă majoră, în care executarea Cererii este imposibilă, şi anume, conflicte armate, dezastre naturale, greve,
acte de terorism, epidemii, schimbări în sistemul politic, social, precum şi alte circumstanţe extraordinare, care sunt
dincolo de controlul Agenţiei, inclusiv adoptarea legii şi / sau de alt act normativ, care interzice sau restrânge orice
acţiune în temeiul prezentului acord, Agenţia este scutită de răspundere pentru neîndeplinirea Cererii conform
prezentului Contract.
7.2. Părţile au dreptul de a invoca forţa majoră numai în cazul în care acest fapt a fost recunoscut ca atare de către
organele oficiale şi autorităţile de stat ale ţării-gazdă, în care acestea au avut loc.
7.3.Partea pentru care nu este posibilă îndeplinirea obligaţiilor asumate în rezultatul forţei majore, trebuie să notifice în
scris cealaltă parte cu privire la ora de debut şi de încetare a acestor circumstanţe într-un timp de 24 ore

CAPITOLUL 8. DURATA CONTRACTULUI

8.1. Contractul va intra în vigoare la data semnării de către părţi.
8.2. Valabilitatea Contractului încetează în momentul îndeplinirii totale a obligaţiunilor părţilor sau de comun acord între părţi.
8.3.Contractul se încheie în limba română, în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi, şi are aceeaşi putere
juridică

CAPITOLUL 9. TRANSPORTUL GRATUIT DE PASAGERI

9.1 Transportul GRATUIT de pasageri este o activitate accesorie / auxiliară a SRL “Lider-Tur” in raport cu activitatea
de bază a intreprinderii.
9.2.Transportul GRATUIT de pasageri spre aeroport sau alt punct de plecare in vacanta din Chisinau, se ofera cu
plecare din fata oficiului SRL “Lider-Tur”, de la adresa or. Orhei, str. V. Lupu, 21/B.
9.3.Transportul GRATUIT de pasageri se ofera pentru grupurile de minim 7 persoane, in limita disponibila a
transportului.
9.4. Pasagerii vor fi informati despre posibilitatea oferirii serviciului, cu 48 ore inainte de plecare.
9.5. Transportul GRATUIT de pasageri se pune la dispozitia clientilor in intervalul orelor 08:00-21:00, cu respectarea
tuturor regulilor la trafic, in vederea asigurarii sigurantei pasagerilor.
9.6. Pasagerii se obliga sa respecte curatenia si ordinea in salonul mijlocului de transport pe durata intregii calatorii.
Pentru deteriorarea utilajului mijlocului de transport auto, persoanele vinovate achită, in modul stabilit de lege, costul
pagubelor stabilit in actul respectiv.
9.7. Transportul GRATUIT de pasageri al SRL “Lider-Tur” nu este dotat special, pentru transportatrea persoanelor cu
dizabilitati, care utilizează fotoliu rulant.
9.8. Transportul GRATUIT de pasageri al SRL “Lider-Tur” nu permite transportarea animalelor de comapnie a
pasagerilor.
9.9. Numărul de pasageri admis spre transportare este determinat de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport
şi nu trebuie să depăşească numărul de locuri.
9.10. In cazul situatiilor imprevizibile aparute in trafic, care nu pot fi controlate de SRL “Lider-Tur” (conditii meteo
nefavorabile, ambuteiaj, accidente rutiere, forta-majora, etc), pe traseul Orhei-Chisinau, SRL “Lider-Tur” nu este responsabila pentru ajungerea in timp util la locul plecarii pasgerilor in vacanta, si nu va oferi despagubiri pasagerilor
pentru neprezentarea la zbor/autocar si eventual nu va compensa costul zilelor pierdute din vacanta.
9.11. In cazul defectiunii transportului in timpul calatoriei, SRL “Lider-Tur” va acorda suport pasagerilor pentru a
ajunge la punctul de plecare a acestora in vacanta in timpul necesar, cu suportarea cheltuielilor de catre pasageri

CAPITOLUL 10. RECHIZITELE PĂRŢILOR.

AGENŢIA:

Marca comercială “Las Palmas Tour”
“LIDER-TUR” SRL
c/f 1012606001652
Adresa juridică: MD-3502,
or.Orhei, str. Negruzzi 111/А, of.3
BC” ProCredit Bank”SA, IBAN:MD78PR002251171210001498
e-mail:[email protected]
site: www.laspalmas.md    

Adrese oficii:
or. Orhei str. V. Lupu, 21/B
or. Orhei, str. M. Eminescu, nr. 10    

Telefoane de contact
+37369997722
+37360552999
+37362003388
+37360822899
+37360449941

____________________________________________
Semnatura Agentului
TURISTUL:  

Nume/Prenume __________________________  

Adresa: ________________________________  

Tel. de contact:__________________________  

e-mail:_________________________________                


Cu condiţiile prezentului contract am luat cunştinţă si sint de acord. Am obţinut toate informaţiile necesare si disponibile privind conditiile de organizare a serviciilor turistice în cadrul Contractului. Sunt autorizat/ă/ să acţionez în numele tuturor turiştilor, numiti în prezentul contract, din nume propiu şi al lor.


____________________________________________
Semnatura Turistului